روتٚ کیتاب

به نام پئرٚ آسمانی. سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. بسیار خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ روتَ به صورتٚ پی دی اف تقدیم  شومأن، همزبانأنٚ گرامی بوکونیم. 

Rice harvest in Gilan.jpg
اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.